Общи условия за ползване / пазаруване

1/ КОЙ,KAКВО И ЗАЩО?
   Долунаписаните Общи условия имат за цел да регулират отношенията между собственика на електронния магазин и неговите клиенти,както по отношение на разглеждането на сайта,така и за сключването на договори относно покупко-продажбата на стоки,предлагани в магазина.
За улеснение, фирменото наименование „МИЧЧИ 1997“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на  https://www.michination.com/  , наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

2/ НАШИТЕ ДАННИ 
„МИЧЧИ 1997“ ЕООД е българска компания със седалище и адрес на управление гр.Русе,ул.„Муткурова" 95А,вх.1,ет.5,ап.13, ЕИК: 205674859.Същата тя е администратор на Вашите лични данни.При въпроси,проблеми,предоставяне на информация за личните данни или считате,че Вашите права са били нарушени,моля обърнете се на следния адрес: team@michination.com

3/ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА:

- Разглежда сайта,освен при обстоятелства,които възпрепятстват това и са независещи от ДОСТАВЧИКА.
- Извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
- Поръчват стоките,предлагани за продажба.
- На доставка на заявения артикул.
- Да упражняват право на отказ да получи покупка.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА:

- Спазва всички условия,описани в Документа.
- Посочи точни данни за доставка(име,адрес и точен телефон за връзка).
- Да актуализира своите данни, в случай на промяна.
- Заплати стойността на поръчаните стоки по начин,посочен в раздел "ПЛАЩАНЕ".
- Пази и носи отговорност за действия,извършващи се от него или трети лица, за своите потребителско име и парола.
- Уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА или Контролните органи при установено нарушение.

MICHI ИМА ПРАВО ДА:

- Прекрати достъпа на услугите на даден ПОЛЗВАТЕЛ при установени нарушения.
- Поставя електронни препратки към други Интернет страници.
- Изпраща електронни писма,т.н Бюлетина, до Потребителите,дали съгласието си за това.
- Анулира заявка за поръчка при неточни данни.
- Променя условията в настоящите Общи условия с цел развитие и подобряване на отношенията и услугите между MICHI и неговите Клиенти.

MICHI ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА:

- Спазва всички условия,описани в Документа.
- Няма задължението и възможността да контролира начина,по който ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва Сайта.
- Достави поръчаните артикули.
-Не носи отговорност при забавяне или неизпълнение на някои от посочените задължения при обстоятелства,независещи от ДОСТАВЧИКА.
- Има отговорност,но не и задължение да поддържа информацията в магазина актуална и вярна.
- Уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ за настъпилите промени в Условията за ползване чрез email и/или на видно място в Сайта.


4/  НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ/ПАЗАРУВАНЕ
 
*ПОРЪЧКА

 ПОРЪЧКА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ
  * За да бъдеш част от разрастващото се семейство на MICHI, следва да направиш своята регистрация с въвеждането на избрани от теб име и парола.
  - С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
  - Доставчикът потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.


 ПОРЪЧКА КАТО ГОСТ
  - При този тип покупка ще ви бъде поискана само такава информация, която е от съществено значение за
обработката на вашата поръчка. След приключване на процеса на покупката, ще ви бъде предложена възможността да се регистрирате като потребител или да продължите като нерегистриран такъв.

*ДОСТАВКА
 - БЕЗПЛАТНА доставка до всяка точка на България с логистична фирма Еконт.
Периодът на доставяне е в рамките до 5 работни дни(при изчерпване на количествата до 1 седмица от уведомяването на клиента).
Ако изберете различна куриерска фирма от посочената,сумата на услугата се заплаща от Вас.
 
*ПЛАЩАНЕ

MICHI работи
- с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ(заплаща се на куриера при получаването на пратката).
- банков превод (за повече информация се свържете с нас,използвайки чата или чрез имейл адрес team@michination.com)

*ЗАМЯНЯ И ВРЪЩАНЕ

"БББ" /Бърза,Безпроблемна и Безрискова/ ГАРАНЦИЯ

  Смяна на размер
  Условия:
*връщане на първоначалния артикул в търговски вид
*артикулът е един и същ
*адресът е същият от направената първоначална поръчка
Моля,имайте предвид,че при установени вреди на върнатия първоначален продукт, MICHI запазва правото си да откаже желаната смяна на размер.

  Законово право на отказ
Период: Имате 14 дневен срок, от получаването и заплащането на покупката,да върнете своята придобивка без значение от причината,без неустойки и без допълнителни разходи (единствено ще заплатите разходите за доставка)
Изисквания: Всички стоки,предлагани в магазина,могат да бъдат върнати освен следните:
 * Персонализирани артикули
 * Стоки,които не са подходящи за връщане поради хигиенни причини 
Възстановяване на сумата: Цялата сума ще Ви бъде възстановена без никакво забавяне,веднага щом получим артикулът в цялостния му и първоначален вид, без никакви забележки.
След внимателното преглеждане на върнатия продукт, MICHI ще ви уведоми дали имате право да анулирате договора.

 

*За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
*Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.


Комисия за защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
www.kzp.bg